Omkadering cursisten tijdens 2019

Opvolging en bijscholing gedurende 2023


Omkadering aangeboden door de Krainer BieënvriendenImkeren in clubverband is een boeiende aangelegenheid waar in een gemoedelijke omgeving ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe methodologieën worden aangeleerd. Dikwijls worden er vriendschappen gesmeed die een leven lang blijven bestaan en die zowel de bijen als de imkers ten goede komen.


De Krainer Bieënvrienden bieden een rijk verenigingsleven dat erop gericht is zowel de beginnende als de ervaren imker bij te staan bij het uitbouwen van een heerlijke en immer intrigerende hobby!   Aan de cursisten van het kortseminarie wordt gedurende het jaar 2023 toegang gegeven tot de werking en de bruisende activiteiten van de vereniging.


Alle leden ontvangen met regelmaat een ledenblad waar interessante thema’s aan bod komen en die de kennis van de imker steeds verder uitbouwen. Op de maandelijkse vergaderingen worden specifieke gespreksthema’s ingeleid door expert sprekers zodat de leden zich de onderwerpen eigen kunnen maken tijdens het vragenuurtje. Natuurlijk worden de vergaderingen afgerond met heel wat boeiende imkerverhalen over een drankje en met flink wat gezelligheid. Tijdens de Corona-lockdown werden er regelmatig vergaderingen via videoconferentie georganiseerd. Verder wordt elk jaar ook een uitstap georganiseerd met werkbezoek aan een gerenommeerde imkerij waar imker-methodologieën worden gedemonstreerd en aangeleerd.


Ook de beginnende imker wordt in de watten gelegd. De meest ervaren imkers van de club spannen zich ook elk jaar in om nieuwe volkjes te kweken waarbij getracht wordt de beginners van een startvolkje te voorzien. Regelmatig zijn er ook beginnersmatinees op zondagmorgen. Deze gaan meestal door op de educatieve bijenstand van de vereniging. Tijdens de Corona-lockdown werden er vergaderingen via vidoeconferentie georganiseert.  De beginners worden er op pragmatische en zeer directe wijze wegwijs gemaakt in de beheerstechnieken die relevant zijn voor de tijd van het jaar en de activiteiten waarop de imker zich dan moet toespitsen.  Op die manier kan de startende imker de kennis opgedaan op de educatieve bijenstand bij thuiskomst direct in praktijk brengen op zijn eigen bijenstand.

We starten een imkercursus, beginnerscursus, bijencursus, imkeropleiding, starten met imkeren, beginnen met bijen. Imkerseminarie en korte imkercursussen gevolgd door praktijklessen imkeren. Leer imkeren in 2019. De lessen imkeren gaan door in Huldenberg nabij Leuven. De imkercursus wordt gegeven op de educatieve bijenstand in Huldenberg van de Krainer Bieënvrienden. Kom naar onze imkercursus. Een beginnerscursus die u alles leert wat u nodig hebt om te starten met imkeren. De beginnerscursus imkeren viseert al wie geïnteresseerd is in het leven van bijen en het houden van bijen. De ruime regio Leuven en Vlaams Brabant wordt geviseerd.