historiek

Krainer Bieënvrienden vzw

Historiek van de “Krainer Bieënvrienden”


Onze imkersvereniging werd opgericht in 1919 te Herent.  De leden waren natuurliefhebbers, die hun hart verloren hadden aan de bijtjes en de lekkere honing.  Het begon als een kleine groep vrienden, die voordrachten organiseerden, en hun patroonheilige Sint-Ambrosius uitbundig vierden. 

Later is de vereniging verhuisd naar Wijgmaal.  Het vergaderlokaal was in café “Kwik” waar de club in de jaren 60 en 70 sterk groeide onder impuls van toenmalig voorzitter Frans Claessens en ondervoorzitter Warreke Goris.  Iedere dag kwamen er wel imkers bij hen langs om te praten, of uitleg te vragen over de bijen.  Voor iedere vraag en probleem van een imker hadden ze een oplossing.  Je kon het bekijken als een vriendenkring.  En juist dat element vinden we belangrijk in onze vereniging, werken met bijtjes samen met collega-imkers.  Iedereen startte ooit als beginneling en met vallen en opstaan verkennen we de bijenwereld.  We vinden het belangrijk om die mensen te steunen met raad en daad in een gemoedelijke sfeer. 

In de jaren 80 verhuisden we naar Wilsele, eerst naar de parochiezaal, daarna naar café “Onder de toren”.  Hier voelen we ons nu thuis.  In de mooie zaal komen we maandelijks samen voor een voordracht.

Ondanks de actuele bijenproblematiek, kennen we een verhoogde interesse bij de mensen.  Velen volgen een cursus en sluiten zich vervolgens aan bij onze club.

Ondanks alle veranderingen in de wereld, blijven onze bijen trouw aan de oeroude natuurwetten. Wij imkers volgen de nieuwste ontwikkelingen.  Werkmethoden veranderen en nieuwe apparaten verschijnen op de markt. Dit allemaal om onze hobby-vreugde te vergroten.

In 2015 zijn we als vereniging overgestapt van beroepsverniging naar VZW.  Dit is een verenigingsvorm aangepast aan de nieuwe tijd.  Wij staan komende jaren klaar om nieuwe imkers op te leiden in een vriendschappelijke sfeer en om ervaren imkers een forum te bieden om ideeën en ervaringen uit te wisselen en hun kennis te verdiepen.


KBlogo